HOME
SLUŽBY
SPOLOČNOSŤ
KONTAKTY
 

Information Group SK

MULTI-CHANEL MARKETING

Partner Schober Information Group

ZÍSKAJTE VIAC ZÁKAZNÍKOV A VYŠŠIU EFEKTÍVNOSŤ

Úspech vďaka informáciám

Pre moderný multimediálny marketing sú nezastupiteľné databázy. V spoločnosti I - GROUP už ale dávno neide len o adresy. Základom sú databanky firemných a spotrebiteľských adries s miliónmi údajov. Ale prvotná je dnes spolupráca s klientmi pri odpovediach na otázky, ako a kde získavať nových zákazníkov, ako zlepšovať vzťahy s nimi a tým lepšie a viac uspokojovať potreby. A to znamená, ako optimalizovať komunikáciu aj kde sú nové potenciály pre služby, výrobu a obchod.

To všetko sa skrýva za pojmy ako výber adries a cieľových skupín pre poštový direct mail, pre efektívny e-mailing a digitálnu komunikáciu, pre telemarketing, rovnako ako za pojmy analýza, CRM alebo geomarketing a listbroking. Teda produkty a službami I - Group.
Information Group SK, s.r.o., Panenská 22; 811 03 Bratislava. ● Tel.: +420 225 384 100 ● E-mail: